SSC Documents
 

मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ 10 वी) परीक्षेच्या निकालानंतर राज्यमंडळ स्तरावर नियुक्त केलेल्या समुपदेशकांची समुपदेशन सेवा सुरु ठेवण्याबाबत.
27-5-2024

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) परीक्षा मार्च 2024 परीक्षेच्या निकालाबाबत
25/5/2024

??????????-????? 2024 ???? ???????? ??????? ?????????? (?. ?? ??) ??????????? ?????? ????????????????. (Hall Ticket)
30/01/2024

विज्ञान व तांत्रिक विषय या शिक्षकाची माहिती पॅनल फॉर्म अद्यावत करण्याबाबत.pdf
09/10/2023

माध्यमिक व उच्च माध्यामिक प्रमाणपत्र 2023 वाटपा बाबत
06/10/2023

Reg. SSC IT-ITes Domestic Data Entry Operator and Banking Financial Services and Industries - Microsoft Executive (NSQF अंतर्गत विषयात बदलाबाबत)
05/10/2023

Reg. Swadhyay Pustika
05/10/2023

Reg. Online registration for Std. 5th and 8th Open School Exam
31/08/2023

Reg. July-Aug 2023 SSC and HSC Exam Marksheet and Other Material Distribution
30/08/2023

from no 17 स्विकारणा बाबत
30/08/2023

Reg. Feb-Mar 2024 SSC and HSC Exam Tentative Timetable
28/08/2023

फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी अर्ज अतिविलंब शुल्काने स्वीकारण्याबाबत.
16/12/2019

Extension for filling School and Jr.College profiles online - reg.
13/12/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षां फेब्रु/ मार्च 2020 करिता परीक्षक/ नियामक नियुक्ती बाबत सुधारित पत्र
04/12/2019

SSC परीक्षा मार्च 2019 जुन्या अभ्यासक्रम चे प्रमाणपत्र विद्यार्थयाना वाटप न करता मंडला परत करना बाबत
30/11/2019

फेबुवारी -मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होण्याऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नाव नोंदणी अर्ज विलंब व अतिविलंब शुल्काने स्वीकारणेबाबत
16/11/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र फेब्रु / मार्च 2020 करीता परीक्षक / नियामकच्या नियुक्ती बाबत
14/11/2019

मार्च २०२० मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी खाजगीरित्या (Private Candidate) प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणी (Enrolment Certificate) प्रमाणपत्राबाबत व सदर विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत.
11/11/2019

Mar 2020 SSC Exam Online Form Filling Date Extension Prakatan
11/11/2019

प्रोफाईल भरण्यास मुदतवाढ
11/11/2019

इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांच्या लेखी / तोंडी / प्रात्यक्षिक / अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेबाबत.
11/11/2019

?चित्रकला स्पर्धा आयोजित करणेबाबत.
11/11/2019

Prakatan - SSC Mar 2020 Form Filling Date
15/10/2019

माध्यमिक स्तरावरील इ.९ वी व १० वीच्या अंध व स्वमग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषयामध्ये सवलत देण्याबाबत.
07/10/2019

राज्य मंडळामार्फत शिक्षण संक्रमण मासिकासाठी स्वतंत्र "वेबसाईट" व "अँड्रॉइड ऍप" सुरु केल्याबाबत.
03/10/2019

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२० च्या परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

SSC JULY 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST NAGPUR BOARD
24/09/2019

Gandhi javanti essay Competition 2019
24/09/2019

इ १० वी व इ १२ वी फेब्रुवारी - मार्च २०२० च्या परीक्षेस खाजगीरित्या प्रविष्ठ होणाऱ्या विध्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी अर्जास नियमित शुल्काने मुदतवाढ देणेबाबत
24/09/2019

इयत्ता ९ वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना
24/09/2019

सरल प्रणाली अंतर्गत विविध पोर्टल वर माहिती भरणे व ती अंतिम करणेबाबत
24/09/2019

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी व ८ वीसाठी नव्याने प्रविष्ट होणाऱ्या विदयार्थ्यांच्या ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज प्रक्रियेबाबत.
24/09/2019

इ 12 वी/10 वी परीक्षेकरिता नविन परीक्षा केंद्राचा प्रस्ताव पाठविणे बाबत
24/09/2019

Short Film Competition and Festival, 2019 on the theme ' Air Pollution'
24/09/2019

NAME,DATE OF BIRTH&PLACE OF BIRTH CARECTION SSC&HSC BABAT
24/09/2019

द्वितीय गुणपत्रिका/प्रमाणपत्र/स्थलांतर प्रमाणपत्र/तातपुरते प्रमाणपत्र य बाबतचे अर्ज सादर करणेबाबत
24/09/2019

फ्रेबु /मार्च 2020 माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेकरीता नवीन परीक्षा केंद्राकरिता प्रस्ताव पाठविणेबाबत
24/09/2019

APJ.pdf
24/09/2019

SAKSHAM NATIONAL COMPETITION 2019
24/09/2019

SSC exam july-2019 practical, internal, grade list and other material distribution on date 11/07/2019
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा जुले/ऑगस्ट 2019 करीता विज्ञान व तंत्रजान विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाबत
24/09/2019

SSC Exam.July-Aug.-2019 - Dates of submission of exam.appln.forms with late/extra late/super late fee
24/09/2019

Transfer of credit
24/09/2019

कौशल्य सेतू अभियान मधील व्यवसाय अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे बाबत.
24/09/2019

Distribution of Result - SSC Exam. March-2019
24/09/2019

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ .१० वि) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ . १२ वि) जुलै-ऑगस्ट २०१९ परीक्षा शुल्क एचडीएफसी बँकेत मध्ये जमा करून घेणे संदर्भात
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च-२०१९ च्या परीक्षेनंतर जुन्या अभ्यासक्रमाच्या विषयामध्ये सूट न मिळालेल्या / उत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांबाबत.
24/09/2019

शाळाचे पॅनल फॉर्म बाबत प्रकटन
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची प्रात्यधिक परीक्षा /तोंडी/श्रेणी/आरोग्य व शारीरिक शिक्षण,दिव्यांग विद्यार्थ्याया परीकेसंबंधी
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) पुरवणी परीक्षा - जुलै-ऑगस्ट-२०१९ वेळापत्रकाबाबत
24/09/2019

जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावयाच्या तारखांबाबत.
24/09/2019

SSC MARCH 2019 DEBARRED CANDIDATE LIST
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रु मार्च 2019 च्या निकालानंतर गुणपड़ताळणीचे संधीबाबत
24/09/2019

Result of S.S.C.Examination March - 2019
24/09/2019

कौशल्य सेतू मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे बाबतचे निवेदन.
24/09/2019

उच्च माध्यमिक प्रात्यक्षिक परीक्षा फेब्रु /मार्च 2020 करीता शिक्षकांची माहीती पाठवणेबाबत
24/09/2019

"कौशल्य सेतू" मधील व्यवसाय विषयाचा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणेबाबतचे निवेदन
24/09/2019

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रु/मार्च 2020 करीता परीक्षक/नियमकांच्या नियुक्ती संदर्भात माहिती सादर करणेबाबत panal Form 2020
24/09/2019

दि. 22/03/2019 ते 02/04/2019 याकालावधीत कार्यमुक्त होणा-या परीरक्ष/समीक्षकना देयकांची रक्क
24/09/2019

कल अभिक्षमता चाचणी अहवाल वितरणाबाबत.
24/09/2019

Regarding error in grade list
24/09/2019

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

फेब्रुवारी-मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी राज्य मंडळ स्तरावर समुपदेशक नियुक्तीबाबत.
24/09/2019

इ.10 वी पुनर्रचित अभ्यासक्रमाच्या विषययोजना, मूल्यमापन. आणि तासिका. नियोजनाबाबत
24/09/2019

Practical examinations of subject 81,91,92,93 & practical exam.
24/09/2019

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय कला, चित्रकला व लोककलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या खेळाडू विद्यार्थ्यांना तसेच एन.सी.सी., स्काऊट गाईड मधील विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...
24/09/2019

मुक्त विद्यालय मंडळासाठी इयत्ता ५ वी व इयत्ता ८ वीसाठी ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

कला प्रकारात सहभागी होणार्या袔 विद्यार्थाना सवलतीचे अतिरिकत्त गुण देण्याबाबत
24/09/2019

मार्च २०१९ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चित्रकलेचे सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
24/09/2019

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.10 वी) 2019 करीता निश्चित करण्यात आलेल्या परीक्षा केंद्राची जिह्लानिहाय यादी
24/09/2019