Latest News

 
HSC MAR 2024 EXAM PRELIST & DISTRIBUTION OF JULY 2023 EXAM CERTIFICATES

HSC MAR 2024 EXAM PRELIST & DISTRIBUTION OF JULY 2023 EXAM CERTIFICATES 22/11/2023

REG.HSC APPLICATIN FORM LATE FEE MAR 2024 & REG.CHALLANS

REG.HSC APPLICATIN FORM LATE FEE MAR 2024 & REG.CHALLANS21/11/2023

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.10 वी मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुलकाच्या तारखांबाबत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इ.10 वी मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करावयाच्या नियमित तारखांना मुदतवाढ व विलंब शुलकाच्या तारखांबाबत. 21/11/2023

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २०२४ परीक्षेेचीआवेदनपत्र्े ऑनलाईन पधदतीने सादर करण्‍यास मुदतवाढीबाबत व चलन डाऊनलोड करुन बॅंकेत शुल्‍क भरणेबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र् परीक्षा मार्च २०२४ परीक्षेेचीआवेदनपत्र्े ऑनलाईन पधदतीने सादर करण्‍यास मुदतवाढीबाबत व चलन डाऊनलोड करुन बॅंकेत शुल्‍क भरणेबाबत०३.११.२०२३

इ ११ वी व १२ वीच्‍या भौतिकशास्‍त्र् व रसायनशास्‍त्र्, जीव व गणित या विष्यांयांच्‍या प्रश्‍नपत्रिकेमधील सूचनांमधील बदलाबाबत

इ ११ वी व १२ वीच्‍या भौतिकशास्‍त्र् व रसायनशास्‍त्र्, जीव व गणित या विष्यांयांच्‍या प्रश्‍नपत्रिकेमधील सूचनांमधील बदलाबाबत०३.११.२०२३

REG.SSC & HSC EXAM MAR 2024 FINAL TIMETABLE PRESS NOTE

REG.SSC & HSC EXAM MAR 2024 FINAL TIMETABLE PRESS NOTE 02/11/2023

HSC EXAM MAR 2024 EXAMINER/MODERATOR INFORM PANNEL FORM UPGRADATION

HSC EXAM MAR 2024 EXAMINER/MODERATOR INFORM PANNEL FORM UPGRADATION01.11.2023

Reg. Extension of Dates for filling of Online Form of SSC

Reg. Extension of Dates for filling of Online Form of SSC 2024 Exam 19.10.2023

जुन्‍या व नवीन शाळा तसेच कनिष्‍ठ महाविदयालयांंना प्रथम मंडळ मान्‍यता, मान्‍यता वर्धीत करणे व कायम मंडळ मान्‍यता देणेबाबत

जुन्‍या व नवीन शाळा तसेच कनिष्‍ठ महाविदयालयांंना प्रथम मंडळ मान्‍यता, मान्‍यता वर्धीत करणे व कायम मंडळ मान्‍यता देणेबाबत 18/10/2023

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेस खाजगी विदयार्थी म्‍हणून प्रविष्‍ठ होणा-या विदयार्थ्‍यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्‍दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्‍काने स्‍वीकारण्‍याबाबत...

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा व उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ च्‍या परीक्षेस खाजगी विदयार्थी म्‍हणून प्रविष्‍ठ होणा-या विदयार्थ्‍यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्‍दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्‍काने स्‍वीकारण्‍याबाबत...03/10/2023

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता परीक्षक/समीक्षक तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेकरिता अंतर्गत व बहिर्गत परीक्षक (विज्ञान व तांत्रिक) यांचे शिक्षकांचे पॅनल फॉर्म अदयावत करण्‍याबाबत....

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२४ करिता परीक्षक/समीक्षक तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेकरिता अंतर्गत व बहिर्गत परीक्षक (विज्ञान व तांत्रिक) यांचे शिक्षकांचे पॅनल फॉर्म अदयावत करण्‍याबाबत....26/9/2023

SSC EXAM MAR 2024 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION PROCESS

SSC EXAM MAR 2024 PRIVATE CANDIDATE REGISTRATION PROCESS9/8/2023

SSC and HSC Feb-Mar 2024 Exam Private Candidates online Form Submission

SSC and HSC Feb-Mar 2024 Exam Private Candidates online Form Submission08/08/2023

boutik suwidha mahiti namuna

circular04/09/2018

ssc eaxm Teachers Training Program 2018

website and program28/07/2018

divyang student babat

circular12/07/2018

divyang student babat

circular 12/07/2018

divyang student babat

circular 12/07/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register For The Eligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

RegisteEligibility15/06/2018

Register For The Eligibility YEAR 2018-2019

Register Eligibility15/06/2018

JULY/AUGUST 2018 asstt custodian panal from babat

july/august 2018 asstt custodian11/06/2018

JULY/AUGUST 2018 asstt custodian panal from babat

july/august 2018 asstt custodian11/06/2018

class improvement scheme from

class improvement01/06/2018

class improvement scheme from

class improvement01/06/2018

H.S.C MARCH 2019 PARACTICAL PANEL FORM

PARACTICL PANEL FROM28/05/2018

H.S.C MARCH 2019 PARACTICAL PANEL FORM

PARACTICL PANEL FROM28/05/2018

KALA Gun Shuddhipatrak

Kala gun28/12/2017

PARIPATRAK Reg Divyang Student

Vishay Yojana & Mulyamapan26/10/2017

Eligibility Certificate

detail instructions26/07/2017

PARIPATRAK HSC Vocational Course

Subjects and evaluation 13/07/2017

HSC Panal form for 2018-2020

blank form with list of sub and subject codes11/07/2017

About MSBSHSE, Nagpur

नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचा इतिहास :
सन 1922 साली सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार हायस्कुल ऐज्युकेशन अॅक्ट अन्वये पहिले परिक्षा मंडळ स्थापन झाले. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ हायस्कुल ऐज्युकेशन , सेंट्रल प्राव्हिन्सेस अँड बेरार " असे होते . त्यानंतर सण १९५१ ला एम.पी. ऐज्युकेशन अॅक्ट पास होऊन त्या अन्वये माध्यमिक शालांत मंडळाला स्वायत्त मंडळाचा दर्जा देण्यात आला. या मंडळाने 1953 पासून माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ सेकंडरी ऐज्युकेशन, मध्यप्रदेश" असे होते.
राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी सण 1956 मध्ये मध्यप्रदेश व विदर्भ या 2 विभागासाठी मध्यप्रदेश स्टेट्युटरी बोर्ड ऍक्ट 1956 अन्वये विदर्भासाठी एक स्वतंत्र व महाकोशल विभागासाठी दुसरे स्वतंत्र बोर्ड माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यासाठी निर्माण करण्यात आले. त्यावेळी या मंडळाचे "विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन, नागपूर (Bombay state)"असे नामनिधान करण्यात आले.

Management Board Committee

Chintaman Wanjari
Divisional Secretary

  Kalpana Lande
  Div.Asst Secretary

  Soma Kiran
  Account Officer