Latest News

 
SSC EXAM MARCH 2023 MARKSHEET DISTRIBUTION

SSC EXAM MARCH 2023 MARKSHEET DISTRIBUTION08/06/2023

SSC EXAM JULY/AUG 2023 TIMETABLE

SSC EXAM JULY/AUG 2023 TIMETABLE08/6/2023

REG JUL/AUG 2023 SSC ONLINE APPLICATION FORMS

REG JUL/AUG 2023 SSC ONLINE APPLICATION FORMS05-06-2023

REG HSC/SSC MIGRATION CERTIFICATE DISTRIBUTION

REG HSC/SSC MIGRATION CERTIFICATE DISTRIBUTION02/06/2023

REG SSC EXAM JULY /AUG REVISED FEE

REG SSC EXAM JULY-AUG 2023 REVISED FEE02.6.2023

REG SSC EXAM MAR 2023 VERIFICATION & REVALUATION PROCESS

REG SSC EXAM MAR 2023 VERIFICATION & REVALUATION PROCESS02.6.2023

REG SSC MAR 2023 EXAM HELPLINE NOS

REG SSC MAR 2023 HELPLINE NOS2-6-2023

REG SSC EXAM MAR 2023 RESULT PRESS NOTE

REG SSC EXAM MAR 2023 RESULT PRESS NOTE01/06/2023

HSC EXAM FEB/MAR 2023 RESULT/MARKSHEET DISTRIBUTION ON 5TH JUNE 2023

HSC EXAM FEB/MAR 2023 RESULT/MARKSHEET DISTRIBUTION ON 5TH JUNE 202330/5/2023

REG.DEPOSIT OF SHIKSHAN SANKRAMAN FEE

REG.DEPOSIT OF SHIKSHAN SANKRAMAN FEE29.5.2023

REG HSC EXAM JULY/AUG 2023 EXAM FEE

REG HSC EXAM JULY 2023 EXAM FEE 26.5.2023

HSC EXAM JULY/AUG 2023 APPLICATION FORMS DATE PRAKTAN

REG HSC EXAM FEB 2023 VERIFICATION/REASSESSMENT/XEROX COPY 26/5/2023

REG HSC EXAM FEB 2023 VERIFICATION/REASSESSMENT/XEROX COPY

REG HSC EXAM FEB 2023 VERIFICATION/REASSESSMENT/XEROX COPY 25/05/2023

Reg. Extension of Dates for Submission of Proposal for Elementary Intermediate Drawing Grade Exam

Reg. Extension of Dates for Submission of Proposal for Elementary Intermediate Drawing Grade Exam 15/3/2023

REG HSC EXAM 2023 PRESS NOTE ENGLISH

REG HSC EXAM PRESS NOTE ENGLISH04/03/2023

SSC EXAM MARCH 2023 PRAKTAN

SSC EXAM MARCH 2023 PRAKTAN01/03/2023

उत्‍तरपत्रिका तपासणी बहिष्‍कार मागे घेण्‍याबाबत

उत्‍तरपत्रिका तपासणी बहिष्‍कार मागे घेण्‍याबाबत२८/२/२०२३

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपञ परीक्षा मार्च २०२३ च्‍या उत्‍तरपञिकांचे पार्सल्‍स आपल्‍या कस्‍टडीत सुरक्षित ठेवण्‍याबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक प्रमाणपञ परीक्षा मार्च २०२३ च्‍या उत्‍तरपञिकांचे पार्सल्‍स आपल्‍या कस्‍टडीत सुरक्षित ठेवण्‍याबाबत23/2/2023

MODERATORS/VALUERS TRIP FOR ANSWERBOOK ASSESSMENT MARCH 2023 EXAM

MODERATORS/VALUERS TRIP FOR ANSWERBOOK ASSESSMENT MARCH 2023 EXAM PRAKTAN22/2/2023

HSC & SSC EXAM MAR 2023 HALL TICKETS

HSC & SSC EXAM MAR 2023 HALL TICKETS20/2/2023

REG.SSC /HSC CERTIFICATES DISTRIBUTIONS TO CANDIDATES

REG.SSC /HSC CERTIFICATES DISTRIBUTIONS TO CANDIDATES17/2/2023

CENTRE CONDUCTORS & ASST CUSTODIAN MEETINGS SCHEDULE FOR SSC EXAM MAR 2023

CENTRE CONDUCTORS & ASST CUSTODIAN MEETINGS SCHEDULE FOR SSC EXAM MAR 202315/2/2023

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत Revised

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत Revised15/2/2023

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत/कॉपीमुक्त अभियान बैठकीबाबत

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत/कॉपीमुक्त अभियान बैठकीबाबत14/2/2023

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत

प्रश्नपत्रिका वितरण वेळेबाबत 13.2.2023

कॉपीमुक्त अभियान बैठकीबाबत

कॉपीमुक्त अभियान बैठकीबाबत13.2.2023

REG SSC EXAM MAR 2023 HALL TICKETS DISTRIBUTION

REG SSC EXAM MAR 2023 HALL TICKETS DISTRIBUTION03/2/2023

HSC & SSC EXAM FEB/MAR 2023 COPYMUKTYA ABHIYAN INSTRUCTIONS

HSC & SSC EXAM FEB/MAR 2023 COPYMUKTYA ABHIYAN INSTRUCTIONS02/02/22023

HSC DISTRICTWISE CENTRE CONDUCTORS MEETING FEB 2023

HSC DISTRICTWISE CENTRE CONDUCTORS MEETING FEB 202302/02/22023

SSC EXAM MAR 2023 REVISED EXTENSION DATES OF DRAWINGS

SSC EXAM MAR 2023 REVISED EXTENSION DATES OF DRAWINGS01/02/2023

Reg. Drawing grace marks certificates

Reg. Drawing grace marks certificates 30.1.2023

उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या परीक्षेच्‍या प्रवेशपत्राबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या परीक्षेच्‍या प्रवेशपत्राबाबत25/1/2023

उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍य/तोंडी/श्रेणी विषयाच्‍या परींक्षेचे साहित्‍य वाटपाबाबत

उच्‍च माध्‍यमिक परीक्षा इ.१२ वी मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍य/तोंडी/श्रेणी विषयाच्‍या परींक्षेचे साहित्‍य वाटपाबाबत25/1/2023

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ च्‍या तोंडी व श्रेणी परीक्षा तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेबाबत

माध्‍यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ च्‍या तोंडी व श्रेणी परीक्षा तसेच प्रात्‍यक्षिक परीक्षेबाबत 19/1/2023

उच्‍च माध्‍य‍ाामिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक/तोंडी/ श्रेणी परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत

उच्‍च माध्‍य‍ाामिक प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च २०२३ मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या प्रात्‍यक्षिक/तोंडी/ श्रेणी परीक्षेच्‍या वेळापत्रकाबाबत १७/१/२०२३

इ.१०वी व इ.१२वी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृती कार्यक्रम स्पर्धा

इ.१०वी व इ.१२वी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृती कार्यक्रम स्पर्धा 11/01/2023

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी फेब्रुवारी मार्च 2023 परीक्षांच्या अंतिम वेळापत्रक बाबत

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी फेब्रुवारी मार्च 2023 परीक्षांच्या अंतिम वेळापत्रक बाबत30/12/2022

HSC EXAM MARCH 2023 MISSING PHOTO/SIGNATURE

HSC EXAM MARCH 2023 MISSING PHOTO/SIGNATURE28/12/2022

SSC MAR 2023 EXAM LATE FEE APPLICATION FORM

SSC MAR 2023 EXAM LATE FEE APPLICATION FORM23/12/2022

HSC EXAM MAR 2023 LATE FEE FORMS

HSC EXAM MAR 2023 LATE FEE FORMS19/12/2022

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍याच्‍या प्रस्‍तावांना छाननी शुल्‍क आकारणी करणेबाबत

शास्त्रीय कला क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणा-या व लोककला प्रकारात सहभागी होणा-या विदयार्थ्‍याच्‍या प्रस्‍तावांना छाननी शुल्‍क आकारणी करणेबाबत15/12/2022

HSC EXAM MAR 2023 SUBMISSION OF PRELIST

HSC EXAM MAR 2023 SUBMISSION OF PRELIST12/12/2022

REG SSC MAR 2023 EXAMINER/MODERATOR PANAL FORM

REG SSC MAR 2023 EXAMINER/MODERATOR PANAL FORM2/12/2022

सन २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्‍क जमा करणेबाबत

सन २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षाचे नोंदणी शुल्‍क जमा करणेबाबत2/12/2022

इ.१० वी/१२ वी मार्च २०२३ परीक्षा शास्‍त्र्ीीयकला, चित्रकला, क्षेत्रात प्राविण्‍य मिळविणरा विदयार्थ्‍यांच्‍या प्रस्‍तावांना छााननी शुल्‍क आकारणी करणेबाबत

इ.१० वी/१२ वी मार्च २०२३ परीक्षा शास्‍त्र्ीीयकला, चित्रकला, क्षेत्रात प्राविण्‍य मिळविणरा विदयार्थ्‍यांच्‍या प्रस्‍तावांना छााननी शुल्‍क आकारणी करणेबाबत2/12/2022

HSC EXAM MAR 2023 SUBMISSION OF PRELIST

HSC EXAM MAR 2023 SUBMISSION OF PRELIST1/12/2023

HSC & SSC EXAM MAR 2023 SPORTS MARKS

HSC & SSC EXAM MAR 2023 SPORTS MARKS1/12/2023

REG.SSC MARCH 2023 EXAM DRAWINGS & LOKKALA MARKS

REG.SSC MARCH 2023 EXAM DRAWINGS & LOKKALA MARKS30/11/2022

SSC Mar 2023 Exam Extension of Dates for filling of Online Form

SSC Mar 2023 Exam Extension of Dates for filling of Online Form 23/11/2022

REG PROPOSALS OF ATTENDANCE OF HSC EXAM MAR 2023

REG PROPOSALS OF ATTENDANCE OF HSC EXAM MAR 202322/11/2022

REG TIMETABLE OF HSC/SSC EXAM MAR 2023

REG TIMETABLE OF HSC/SSC EXAM MAR 202322/11/2022

JOINT MEETINGS OF HM & PRINCIPALS OF FEB/MAR 2023 EXAM

JOINT MEETINGS OF HM & PRINCIPALS OF FEB/MAR 2023 EXAM22/11/2022

EXTENSION FOR FORM NO.17 OF HSC/SSC MAR 2023 EXAM

EXTENSION FOR FORM NO.17 OF HSC/SSC MAR 2023 EXAM14/11/2022

EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION SSC MAR 2023 EXAM

EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION SSC MAR 2023 EXAM 4/11/2022

EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION HSC MAR 2023 EXAM

EXTENSION OF DATE FOR ONLINE FORM SUBMISSION HSC MAR 2023 EXAM 4/11/2022

REG.SSC EXAM MAR 2023 PANNEL FORM

REG.SSC EXAM MAR 2023 PANNEL FORM02/11/2022

HSC/SSC MAR/APR 2022 BOARD CERTIFICATE & PANNEL FORM/PRELIST

HSC/SSC MAR/APR 2022 BOARD CERTIFICATE & PANNEL FORM/PRELIST31/10/2022

Reg. Fees of duplicate mark sheet and certificate

Reg. Fees of duplicate mark sheet and certificate19/10/2022

ONLINE APPLICATION FORMS FOR PRIVATE CAND. OF HSC EXAM MAR 2023

ONLINE APPLICATION FORMS FOR PRIVATE CAND. OF HSC EXAM MAR 2023 29/9/2022

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२३ संभाव्य वेळापत्रक

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा फेब्रुवारी - मार्च २०२३ संभाव्य वेळापत्रक19/9/2022

HSC & SSC JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION

HSC & SSC JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION12/09/2022

JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION

JULY/AUG 2022 EXAM RESULT DISTRIBUTION08/9/2022

JULY/AUG EXAM 2022 RESULT

JULY/AUG EXAM 2022 RESULT01/09/2022

REFUND OF EXAM FEES

REFUND OF EXAM FEES07/04/2022

Reg. Open School Std. 5th and 8th Online Admission

Reg. Open School Std. 5th and 8th Online Admission 30/03/2022

boutik suwidha mahiti namuna

circular04/09/2018

KALA Gun Shuddhipatrak

Kala gun28/12/2017

PARIPATRAK Reg Divyang Student

Vishay Yojana & Mulyamapan26/10/2017

Eligibility Certificate

detail instructions26/07/2017

PARIPATRAK HSC Vocational Course

Subjects and evaluation 13/07/2017

About MSBSHSE, Nagpur

नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचा इतिहास :
सन 1922 साली सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस अँड बेरार हायस्कुल ऐज्युकेशन अॅक्ट अन्वये पहिले परिक्षा मंडळ स्थापन झाले. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ हायस्कुल ऐज्युकेशन , सेंट्रल प्राव्हिन्सेस अँड बेरार " असे होते . त्यानंतर सण १९५१ ला एम.पी. ऐज्युकेशन अॅक्ट पास होऊन त्या अन्वये माध्यमिक शालांत मंडळाला स्वायत्त मंडळाचा दर्जा देण्यात आला. या मंडळाने 1953 पासून माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी मंडळाचे नाव "बोर्ड ऑफ सेकंडरी ऐज्युकेशन, मध्यप्रदेश" असे होते.
राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी सण 1956 मध्ये मध्यप्रदेश व विदर्भ या 2 विभागासाठी मध्यप्रदेश स्टेट्युटरी बोर्ड ऍक्ट 1956 अन्वये विदर्भासाठी एक स्वतंत्र व महाकोशल विभागासाठी दुसरे स्वतंत्र बोर्ड माध्यमिक शालांत परीक्षा घेण्यासाठी निर्माण करण्यात आले. त्यावेळी या मंडळाचे "विदर्भ बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन, नागपूर (Bombay state)"असे नामनिधान करण्यात आले.

Management Board Committee

CHINTAMAN VANJARI
DIVISIONL SECRETARY

   SHRIRAM CHAVHAN
  DIVISIONL JOINT SECRETARY